fb

Jak pojistit vozidlo proti střetu se zvěří?

Střet se zvěří patří k velmi častým příčinám dopravních nehod. Vzhledem k tomu, že škody mohou v takovém případě dosahovat částek v řádech tisíců korun, vyplatí se myslet na toto připojištění.

Jak eliminovat nehody se zvěří? 

Rada č. 1 – pokud za tmy nebo šera projíždíte lesem nebo polem, snižte rychlost a buďte obezřetní. Při nižší rychlosti je mnohem snadnější reagovat a předejít nehodě. 
Rada č. 2pokud v dálce vidíte proběhnout srnu nebo divočáka přes cestu, zpomalte. Tyto zvířata se obyčejně pohybují ve větších skupinách. 
Rada č. 3na vyplašení zvěři používejte spíše klakson, než dálkové světla. Dálkové světla zvíře oslní a zůstane stát na silnici. 
Rada č. 4pokud již nelze srážce zabránit, nevyhýbejte se zvířeti. Škody způsobené nárazem do svodidel, stromu, sloupu nebo protijedoucího vozidla bývají mnohem vyšší a vážnější.

                                                                                                                   Jak pojistit vozidlo proti střetu se zvěří?

Co je připojištění střetu se zvěří?

Typickou situací je případ, kdy se řidič na silnici potká například se srnou. Díky připojištění vám pojišťovna zaplatí případnou vzniklou škodu.
Připojištění se v rozšířené verzi nemusí týkat pouze dopravní nehody, lze si také pojistit situaci, kdy dojde například kvůli hlodavcům k poškození elektroinstalace na zaparkovaném automobilu. V současných poměrech navíc již také motoristé nejsou omezeni pouze rizikem střetu s lesní zvěří, na kterou pojistka pamatovala původně, neboť u lesní zvěře nelze škodu vymáhat na konkrétní zodpovědné osobě, která by byla majitelem zvířete.
Pojištění tak kryje i střet se zvířetem hospodářským či domácím. Z toho zároveň plyne i řešení situace v případě, že připojištění střetu se zvěří sjednané nemáte. Škodu můžete vymáhat po majiteli zvířete, kterého takové zvíře má.

                                                                                      Jak pojistit vozidlo proti střetu se zvěří?
 

Jak si připojištění sjednat?

Připojištění lze sjednat jednak v rámci povinného ručení, ale také společně s pojištěním havarijním. Zde je součástí dokonce automaticky, pokud má řidič také pojištěnou havárií. První pojišťovnou, která začala nabízet na tuzemském trhu připojištění střetu se zvěří coby součást povinného ručení, se stala Generali.
Připojištění si lze sjednat skoro v každé pojistné smlouvě.

                                                                                      Jak pojistit vozidlo proti střetu se zvěří?

Jak postupovat při pojistné události?

Jestliže dojde k nehodě, která skončí smrtí zvířete, je řidič povinen událost nahlásit na policii. A to i tehdy, pokud ke škodě na vozidle nedojde.
Následně bude potřeba situaci oznámit na asistenční lince svojí pojišťovny, aby ta mohla zaevidovat pojistnou událost a proplatit škodu. Průměrně to bývá dokonce 30 000 Kč, avšak částka může být i násobně vyšší.

Škodná událost neovlivní nijak výši vašeho bonusu.