fb

Koronavirus v Česku - jak se staví pojišťovny k tomu, že děti jsou doma?

Koronavirus v České republice řádí a zasáhl do života každého z nás. Ať už se bojíte více nebo méně, ať už s vládou souhlasíte, či nikoli, zkrátka Koronavirus, aneb COVID-19, je už i u nás. 

Pokud nyní pomineme zdravotní stránku věci a celkovou pandemii, mnohé z vás napadne, zejména ty, kteří mají děti, které najednou nechodí do školy, zdali mohou čerpat z ošetřovného. Zjišťovali jsme situaci u jednotlivých institucí, a zejména to, co říká zákon. 

Je potřeba zdůraznit, že některé pojišťovny mají pandemie na různá rizika ve výlukách. U těchto pojišťoven vám nevznikne nárok na pojistné plnění. Jsou však pojišťovny, které pandemie ve výlukách nemají, a pokud dané riziko pojištěné máte, plnění samozřejmě dostanete.

Proto je potřeba se důkladně podívat do vašich pojistných smluv, zdali vůbec máte pojištěno ošetřování dítěte, a následně také do pojistných podmínek, zejména do seznamu výluk u tohoto rizika.

Zde se ukazuje přesný příklad toho, že ne vždy a všude se vyplatí šetřit.

 

Jak si na tom stojí momentálně Česká republika v počtu onemocněných Koronavirem?

Jelikož se situace neustále mění, dovolujeme si Vás odkázat na stránku s přehlednými informacemi, kterou monitoruje vláda ČR o Koronaviru (COVID 19). Pravidelně aktualizovanou statistiku najdete ZDE.

                                                                                      

 

A zde jsou informace, že i toto pojišťovny plní

Níže uvádíme, jak je definovaná pojistná událost ve všeobecných podmínkách u pojišťoven, které poskytují plnění z připojištění pro případ ošetřování s ohledem na nařízení vlády ČR z důvodu mimořádného opatření pri epidemii:

Pojistnou událostí z tohoto pojištění je ošetřování pojištěného dítěte, pokud v souvislosti s ním osobě, která dítě ošetřuje, vznikne právo na ošetřovné podle § 39 odst. 1) zákona o nemocenském pojištění, které příslušný lékař pojištěného dítěte potvrdil na formuláři vystaveném podle uvedeného zákona.
Ustanovení § 39 zákona o nemocenském pojištění uvádí:
(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu
a) ošetřování
1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo
b) péče o dítě mladší 10 let, protože
1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události, …
Nárok na pojistné plnění z pojištění pro případ ošetřování dítěte v uvedeném případě tedy vznikne při uplatnění pojistné události na příslušném formuláři pojišťovny, doložení kopie úplně vyplněného II. dílu tiskopisu ČSSZ - 89 625 3 „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ včetně potvrzení zaměstnavatele – toto rozhodnutí může být vystaveno nejen lékařem, ale i příslušným školským zařízením, a při splnění všech podmínek a povinností klienta daných příslušnými pojistnými podmínkami.

Pevně věříme, že daná situace se rychle překoná a brzy na ni budeme jen vzpomínat. Posléze už je na každém, zdali si uvědomí, že i tyto situace, které nikdo nepředpokládá opravdu mohou nastat a mohou se týkat každého z nás.