fb

Na podání přiznání k dani z nemovitosti zbývá už jen týden

Zatímco na platbu daně z nemovitých věcí je ještě čas, tak přiznání je potřeba odevzdat do konce ledna. Podávat přiznání k dani z nemovitosti nemusí zdaleka každý. Koho se to týká? Jaké kroky podniknout, aby bylo přiznání řádně odevzdáno?

Majitel má povinnost platit daň ze svých nemovitých věcí. Jedná se o pozemky evidované v katastru nemovitostí, stavby i bytové jednotky. Většině vlastníků však postačí daň uhradit v řádném termínu.  Ten je stanoven do konce května. Pokud majitel nabyl (koupil) nebo dostal nemovitost v roce 2017, je povinen v roce 2018 podat přiznání k dani. Může se to však týkat i majitelů, které vlastní nemovitost již delší dobu, ale měnili v loňském roce skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně. Tím se myslí přístavba, změna pole na stavební pozemek a jiné změny, které ovlivňují hodnotu nemovitosti.

Pokud se majitele nemovitosti přiznání týká, měl by jej včas podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, zaslat poštou, či elektronicky.  Majitelé aktivní datové schránky jsou povinni zaslat přiznání elektronicky. V případě odeslání poštou se vždy uznává datum podání na poště. Posledním dnem pro podání řádného daňového přiznání je 31. leden.

Pokud majitel nemovitosti nepodá přiznání ve stanovené lhůtě, může být pokutován
Finanční úřad zpravidla pár dní zpoždění odpouští bez pokuty. Pokud je zpoždění delší než 5 dní, tak pravděpodobně majitel zaplatí penále. Úroky z prodlení pak dosahují 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení a dosáhne maximálně pěti procent daně. Vždy hodně záleží na finančním úřadě, jak vyhodnotí situaci.

Přiznání k dani z nemovitosti se týká mnoha lidí, proto se nevyplácí nechávat osobní podání na finančním úřadě na poslední možný den. V takovém případě musí majitel nemovitosti počítat s většími frontami u přepážek. Obdobně tomu může být i krátce po uvedeném termínu.

Lenka Doležalová